Browsing Tag

PFIZER VACCINE

ନରୱେ ନେ ଫାଇଜର୍ ଟିକା ନେଲା ୨୩ ଜୀବନ୍

ୟୁରୋପର୍ ନରୱେ ନେ ଫାଇଜର୍ ର କରୋନା ଟିକା କେ ନେଇକରି ୨୩ ଜନକଁର୍ ଜୀବନ୍ ଯାଇଛେ । ଟିକା ନେବାର୍ ଉତାରୁ ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକରି ନିଜର୍ ଜୀବନ୍ ହରେଇଛନ୍ । ମେଡିକାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଫାଇଜର୍ ଟିକା ନେବାର୍ ଉତାରୁ ପାଶ୍ୱର୍ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବାର୍ ଥି ଜୀବନ୍ ଯାଇଥିବାର୍ ସୂଚନା ମିଲିଛେ ।…

‘ଫାଇଜର’୍ ଟିକାକେ ଆମେରିକାର ହଁ

ବ୍ରିଟେନ୍ ଆରୁ କାନାଡା ଉତାରୁ ଆମେରିକାନେ ଫାଇଜର ଭ୍ୟାକସିନ୍‌କେ ମିଲଲା ଅନୁମତି । କରୋନା ଟିକା ଲାଗି ଆମେରିକା ଫାଇଜର କମ୍ପାନୀକେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ଫାଇଜର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍‌କେ ଆଘୋନୁ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଡିସିନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଡୁ କେତନି ଆଲୋଚନା ବାଦ୍ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛେ । ଇ କମିଟିନେ…

ଇଂଲଣ୍ଡନେ ଟିକାକରଣ୍ ମୁଲ୍‌

ଇଂଲଣ୍ଡନେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଟିକାକରଣ । କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ‘ଫାଇଜର’ର ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଙ୍ଗଳବାରନୁ ମୁଲ୍ ହେଇଛେ । କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଫାଇଜର ଟିକା ଦିଆଯିବାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ । ପହେଲା କରି ଜନେ ୯୦ ବରଷ୍‌ର ବୁଢୀ ମହିଲାକୁଁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛେ । ଗଲା ହପ୍ତାନେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଡ୍ରଗ୍ସ…