Browsing Tag

sambalpur dist

ଜଲୁଛେ ସମ୍ବଲପୁର୍ ‌!

ଜଲୁଛେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର । ସହରନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢବାରନେ ଲାଗିଛେ ଅପରାଧୀକ୍ କାମ୍ । ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଭିତରେ ମାଡ୍‌ପିଟ୍ ଚାଲିଛେ ଆରୁ କାହାର ନା କାହାର ହତ୍ୟା ହେଉଥିବାର ଘଟନା ସାମ୍ନାକେ ଆସୁଛେ । ସେଆଡେ ସହରନେ ଏତେ ସବୁ ଘଟନା ବାଦ୍ ଭିଲ୍ ନିଦେ ଶୁଇଛେ ପୁଲିସ ଆରୁ ପ୍ରଶାସନ୍ । ପୁଲିସ…

ପୁହୁରା ହେଇକରି ପଡିଛେ ସମ୍ବଲପୁରର ପର୍ଯ୍ୟଟନ୍‌ସ୍ଥଲୀ  

ଫି ବଛର୍‌ ସମ୍ବଲପୁର୍‌କେ ଇ ଶୀତ୍‌  ମାସେ ବହୁତ୍‌ ଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ୍‌ ଆସିଥିସନ୍‌ ଆର୍‌ ଇ ଯାଗାନେ ବୁଲବାର୍‌ ସାଙ୍ଗେ ପିକ୍‌ନିକ୍‌ ଭିଲ୍‌ କରିଥିସନ୍‌ । ହେଲେ ସେନର୍‌ ଅବସ୍ଥା ଇହାଦେ ଦେଖି ନାଇହୁଏ ପୁଲାପୁଲା ମଏଲା ଆର୍‌ କେଚ୍‌ରା ସାଙ୍ଗେ ଜାଗା ସବୁ ପୁହୁର୍‌ ହେଇକରି ପଡି ରହିଛେ । ଜାଗା…