Browsing Tag

JO BIDDEN

ଶପଥ୍ ନେଲେ ଆମେରିକାର୍ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆର୍ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ଆମେରିକାନେ କାଲି ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆର୍ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବେ ଜୋସେଫ୍ ରୋବିନେଟ୍ ବାଇଡେନ୍ ଆର୍ ନୂଆ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବେ କମଲା ହାରିସ୍ ବୁଧୁବାର୍ ଦିନ ଶପଥ୍ ଗ୍ରହଣ୍ କରିଛନ୍ । ୭୮ ବରଷର୍ ବାଇଡେନ୍ ଆମେରିକାର୍ ୪୭ନଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଥିବାର୍ ବେଲ୍‌କେ କମଲା ହାରିସ୍ ଆମେରିକାର୍ ୪୯ନଂ…

୭୮ ବରଷ୍‌ନେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍‌

ଆମେରିକାର ନୂଆଁକରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ୍ ହେଇଥିବାର ଜୋ-ବିଡେନ୍‌କଁର ଆଏଜ୍ ଜନମ୍ ଦିନ୍ । ୨୦୨୧ ଜାନୁଆରୀନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଲାଗି ଶପଥ ନେବାକେ ଯାଉଥିବାର ଜୋ ବିଡେନ୍ ସବୁନୁ ଅଏତକା ବରଷ ଥିବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଇତାର ଆଘୋନୁ ଥିବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୋନାଲ୍ଡ ରିଗାନ୍ ସବୁନୁ ଅଏତକା ବରଷ…

ଆମେରିକାନୁ ଦୀଆଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା

ଦୀଆଲିନେ ଆମେରିକାର ନୂଆ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ୍ ହେଇଥିବାର ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଆରୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ୍ ହେଇଥିବାର କମଳା ହ୍ୟାରିସ୍ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜନେଇଛନ୍ । ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ତରଫୁ ଭାରତ ଆରୁ ପୁରା ଦୁନିଆଁନେ ଦୀଆଲି ମନଉଥିବାର ସବୁ ଭାରତୀୟକୁଁ ଦୀଆଲିନେ ଗୁର୍ଦ୍ଦୁଟେ ଶୁଚ୍ଛୋ…

ଟ୍ରମ୍ପ୍ ବିଡେନ୍ ଟକ୍କର

ଆମେରିକାରନେ ଚାଲିଛେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ୍ । ଆଏବାର ଚାର ବଛର ଲାଗି କିଏ ସମ୍ଭଲାବେ ଦୁନିଆଁର ସବୁନୁ ବଲଶାଲୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭାର୍ । ୪୫ ନମ୍ବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ୍ ଲାଗି ଆଏଝ ହେଉଛେ ନିର୍ବାଚନ୍ । ରିପବ୍ଲିିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆର ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ଜୋ ବିଡେନ୍‌କଁର ଭିତରେ…