Browsing Tag

ipl2020

ଆଇପିଏଲ୍‌୨୦୨୦:- ‘ମୁମ୍ବାଇ ଇ୍‌ଣ୍ଡିଆନସ୍‌ ଚମ୍ପିୟାନ୍‌’

ଇ ବଛର ଆଇପିଏଲ୍‌ ମେଚ୍‌ର ଫାଇନାଲ୍‌ ମୁକାବିଲା ସରିଯାଇଛେ । ଦୁବାଇନେ ଚାଲିଥିବାର ଆଇପିଏଲ୍‌୨୦୨୦ ଲିଗ୍‌ର ମଙ୍ଗଲବାର ଖେଲାଯାଇଥିବାର ଫାଇନାଲ୍‌ ମେଚ୍‌ନେ ଦିଲ୍ଲୀକେ ହରେଇକରି ମୁମ୍ବାଇ ବିଜୟର ମୁକୁଟ୍‌ ପିନ୍ଧିଛେ । ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ୍‌କେ ୫ ୱିକେଟ୍‌ନେ ହରେଇକରି ମୁମ୍ବାଇ ୫ନଂଥର୍‌…

ଆଏଜ ଆଇପିଏଲ୍‌ ୨୦୨୦ ଫାଇନାଲ

ଆଇପିଏଲ୍‌ ୨୦୨୦ର ଆଏଜ୍‌ ହେବା ଫାଇନାଲ । ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲସ୍‌ ଆର୍‌ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନସ୍‌ ଭିତରେ ଆଏଜ୍‌ ଦେଖବାରକେ ମିଲବା ଜୋରଦାର୍‌ ମୁକାବିଲା । ୪ଥର୍ର ଚମ୍ପିୟାନ୍‌ ମୁମ୍ବାଇ ଆଏଜ୍‌ ୫ନଂ ଥର ଟାଇଟଲ୍‌ ଜିତବାର୍‌ ଆସ୍‌ ରଖିଛେ । ସେଆଡେ ଦିଲ୍ଲୀ ତାର ଜୁଆନ୍‌ ଖିଲାଡୀ ମାନକୁଁ ନେଇକରି…

ଫାଇନାଲନେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲସ୍‌

ଆଇପିଏଲ୍‌ ୨୦୨୦ ଲିଗ୍‌ ର ରବିବାର ଖେଲାଯାଇଥିବାର ମେଚ୍‌ନେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍‌କେ ହରେଇକରି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲସ୍‌ ଫାଇନାଲ୍‌କେ ପହଁଚିଛେ । ଆଗରୁ ଭିଲ୍‌ ଆଇପିଏଲ୍‌ ର ସବୁ ଫାଇନାଲ୍‌ ମୁକାବିଲାକେ ପହଁଚୁ ପହଁଚୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରହିଯାଇଥିସି ହେଲେ ଇ ବଛର ଦିଲ୍ଲୀ ତାର ଫାଇନାଲର ଟିକେଟ୍‌କେ…

ଆଏଜ୍‌ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲସ୍‌ ଆର୍‌ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍‌ ଭିତରେ ହେବା କଡା ଟକ୍କର୍‌

ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୦ନେ ଆଏଜ୍‌ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍‌ ମେଚ୍‌ ଖେଲବେ ‌ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲସ୍‌ ଆର୍‌ ସନ୍‌ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍‌ । ଫାଇନାଲକେ ଯିବାର ଲାଗି ଆଜି ମିଲବା ଲାଷ୍ଟ୍‌ ଚାନସ୍‌ ହେଥିର୍‌ ଲାଗି ଦୁହି ଟିମ୍‌ ଭିତରେ କଡା ଟକ୍କର୍‌ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଟେ ଜୋର୍‌ଦାର୍‌ ମେଚ୍‌ ହେବା ବୋଲି ସଭେ…

ଫାଇନାଲନେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନସ୍‌ର ଧମାକାଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରି

ଆଇପିଏଲ୍‌୨୦୨୦ର କାଲି ପହେଲା କ୍ୱାଲିଫାୟର ମୁକାବିଲାନେ ଦିଲ୍ଲୀ କେପିଟାଲସ୍‌କେ ୫୭ ରନ୍‌ନେ ହରେଇକରି ମୁମ୍ବାଇ ଇ୍‌ଣ୍ଡିଆନସ୍‌ ଫାଇନାଲନେ ତାର ଧମାକାଦାର ଏ୍‌ଣ୍ଟ୍ରି କରିଛେ । କାଲିର ମେଚ୍‌ନେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନସ୍‌ ୫ୱିକେଟ୍‌ନେ ୨୦୦ରନ୍‌ କରିଥିବାର ବେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ କେପିଟାଲସ୍‌ ୮/୧୪୩ ରନ୍‌…

ଆଜି ପହେଲା କ୍ୱାଲିଫାୟରନେ ମୁମ୍ବାଇ ଆର ଦିଲ୍ଲୀ ମୁହାମୁହିଁ

ୟୁଏଇନେ ୪୬ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବାର୍‌ ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୦ ଆର୍‌ କେତେଦିନ ଭିତରେ ସରବାର କେ ଯାଉଛେ । ଗଲା ମେଚ୍‌ଥି ସନରାଇଜର ହାଇଦ୍ରାବାଦନୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନସ୍‌ ୧୦ୱିକେଟ ନେ ହାରିଥିବାର ଉତାରୁ ଭିଲ୍‌ ତାର ପଏଣ୍ଟ୍‌ସ ଲାଗି ପଏଣ୍ଟ୍‌ ଟବେଲ୍‌ ନେ ୧ନଂ ଜାଗା ପାଇଛେ । ବେଲେ ସେଆଡେ ରୟାଲ୍‌…