Browsing Tag

sports

ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୧ନୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଇପିଏଲ୍‌୧୪ 

ଟ୍ୱେଣ୍ଟି-୨୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର୍ ଲିଗ୍ (ଆଇପିଏଲ୍‌) ୧୪ ଭାରତ୍ ନେ ଖେଲାଯିବା ବଲିକରି ବିସିସିଆଇ ଆଡୁ ସୂଚନା ମିଲିଛେ । ୨୦୨୧ ର ଆଇପିଏଲ୍ ମେଚ୍ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୧ନୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର୍‌କେ ଯାଉଥିବାର୍ ବେଲ୍‌କେ ଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜୁନ୍ ୫ କି ୬ ତାରିଖ୍ ଦିନ ଉଦ୍‌ଯାପନ୍ କରାଯିବା…

ଆଏଜ୍ ୩ ତେଜସ୍ୱୀ ନାରୀ’କଁର୍ ଜନମ୍‌ଦିନ୍ 

ନାରୀ ମାନେ ଆଜିର୍ ଯୁଗେ କେନସି କ୍ଷେତ୍ର ନେ ଆର୍ ପଛେ ନାଇ ରହି ସେମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ନେ ନିଜର୍ ପ୍ରତିଭା କେ ଦେଖେଇ କରି ଆଗ୍‌କେ ବଢିଛନ୍ । ଆଜିର୍ ଦିନେ ଜନମ୍ ନେଇଥିଲେ ଆମର୍ ଭାରତ୍ ର ଏନ୍ତା ୩ ଜନ ମହିଲା ଯେନମାନେ ଆମର୍ ଦେଶର୍ ଟୁକେଲ୍ ପାୱାର୍ ର ଉଦାହରଣ ଆନ । ସେମାନେ ହେଲେ ନିରୁପା…

କରୋନା ବିଗଡାଲା ଖେଲ୍‌

ଆଜି ଯେନମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ କମସେ କମ୍ ବଞ୍ଚିଥିବାର୍ ତକ୍ ୨୦୨୦କେ କିହେ ନାଇଁ ପାସରନ୍ । ଯେତକି ନୁକସାନ୍ ହେଇଛେ, ତାର ହିସାବ କରବାର୍ ବି ମୁସ୍କିଲ୍ । ଜୀବନ୍ ଯାଇଛେ, ଅର୍ଥନୀତିର ଭୁଷଡିପଡିଛେ, ଏନ୍ତା କେହେନସି କ୍ଷେତ୍ର ନାଇଁନ ଯେନଟା କରୋନା ଲାଗି ପ୍ରଭାବିତ୍ ନାଇଁ ହେଇ । ଆର୍ ୨୦୨୦ନେ…

ଆଜି ପହେଲା କ୍ୱାଲିଫାୟରନେ ମୁମ୍ବାଇ ଆର ଦିଲ୍ଲୀ ମୁହାମୁହିଁ

ୟୁଏଇନେ ୪୬ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବାର୍‌ ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୦ ଆର୍‌ କେତେଦିନ ଭିତରେ ସରବାର କେ ଯାଉଛେ । ଗଲା ମେଚ୍‌ଥି ସନରାଇଜର ହାଇଦ୍ରାବାଦନୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନସ୍‌ ୧୦ୱିକେଟ ନେ ହାରିଥିବାର ଉତାରୁ ଭିଲ୍‌ ତାର ପଏଣ୍ଟ୍‌ସ ଲାଗି ପଏଣ୍ଟ୍‌ ଟବେଲ୍‌ ନେ ୧ନଂ ଜାଗା ପାଇଛେ । ବେଲେ ସେଆଡେ ରୟାଲ୍‌…